Foutcodes wasmachine - Voorste en bovenste vulringen

Hier is een lijst van wasmachine foutcodes voor Amana, Asko, Beko, Bosch, Daewoo, Fisher & Paykel, Frigidaire, GE, Haier, Hotpoint, Kenmore, LG, Maytag, Samsung, en draaikolk. Deze foutcodes zijn voor bovenladerringen en voorladers. Deze lijst bevat mogelijk niet uw specifieke foutcode. Als u het merk en de foutcode van uw wasmachine hieronder niet kunt vinden, ga dan naar de onderkant van de pagina en vraag het ons. We zullen u graag helpen met uw wasmachine foutcode en kan u helpen bij het oplossen van uw specifieke wasmachine-probleem. Als de foutcode van uw wasmachine hieronder wordt gevonden, zal deze foutenlijst u vertellen welk onderdeel defect is of niet werkt. Deze lijst is gebaseerd op de lijst met foutcodes van de wasmachine.

OPMERKING: klik voor meer informatie over de Washer foutcode en informatie op de koppeling WASKER MERKNAAM om naar de foutpagina met de specifieke wasmachine te gaan.

Amana Washing Machine Error / Fault Codes

"Sd" - (Overmaats zeepsop) F8 gevolgd door E1 - (watertoevoerfout) F9 gevolgd door E1 - (afvoerpompsysteemfout) F5 gevolgd door E2 - (deur blokkeert niet) F7 gevolgd door E1 - (motoraandrijffout) "RL" - (verwijder lading) Wasmachine die fouttonen maakt - Deur is gedurende ten minste 3 cycli niet geopend en geslotenWasher piept wanneer HOLD TO START wordt aangeraakt - Deur niet geslotenF # E # code anders dan zoals hierboven beschreven verschijnt in display - Systeemcode Fout "nt" (onderbroken) - Cyclus is gepauzeerd of geannuleerdClean Washer LED knippert aan het einde van de wascyclus - De wasmachine heeft 30 wascycli uitgevoerd en geeft aan dat er een herinnering is om de cyclus voor de reinigingssproeier uit te voeren

Asko Wasmachine Foutcodes

F1 - Watervoorziening / laag water bijvullenF2 - Waterniveau te hoogF3 - PompprobleemF4 - ThermistorprobleemF5 - Fout in thermische uitschakeling of verwarmingspauzefout F6 - MotorstoringF7 - Deurslotuitschakelfout00 - Machine draaide niet

Beko Washer foutcodes

H1 - NTC Open of kort circuit H2 - Verwarming Open circuit H3 - Verwarming altijd OnH4 - Ventiel Triac Kortsluiting H5 - Pomp Open circuit H6 - Motor Triac Kortsluiting H7 - Druksensor defect H11 - Motor en / of tacho open circuit

Bosch wasmachine foutcodes

F16 - Vergrendeling deurvergrendeling F17 - Fout gedetecteerde inlaatklep F18 - Aftapfout gedetecteerd F23 - Anti-overstortinrichting is geactiveerdF34 - Deurslotfout F42 - MotorstoringF43 - MotorstoringF44 - Motorstoring

Bosch WAE Range Wasmachine Foutcodes

F16 - DeurslotprobleemF17 - Inlaatklep F18 - Aftappomp F21 - Motor F23 - Antivriessysteem geactiveerd

Bosch WFP Range Washing Machine Foutcodes

F01 - Time-out waterinlaat F02 - Tijdsduur verwarmenF03 - Time-out van aftappenF04 - MotorstoringF05 - Ongecontroleerde startmotorF06 - Afkorting NTC gedetecteerd bij warmwaterinlaat F07 - Open circuit NTC Bekabeling met open circuitF08 - Deur open bij starten van programmaF09 - Onverwachte verwarmingF10 - Communicatiefout F11 - OververhittingF12 - Kort circuitF13 - Netspanning te hoogF14 - Netspanning te laagF15 - Defecte temperatuursensor op motor PCBF16 - Defecte spoelsensor Weergegeven alleen in test

Daewoo wasmachine foutcodes

E2 = water is te vol gedaan en de foutcode wordt weergegeven E5 = hoogspanningsfout e7 = richtingsfout e8 = sproeimotorfout E9 = druksensor Fout H2 = spoeltemperatuursensor H4 = oververhittingswasmachine verwarmingselement h6 = wasmachine verwarmingselement defectH8 = verwarmingselement oververhitting / geen waterwasmachine = waterinlaat Fout - wasmachine vulde niet met waterLE = wasmachinedeur OpenOE = water is niet uit de wasmachine af gelopenPEF = filter is gedetecteerd als geblokkeerdUE = wasmachine belast onbalans

Fisher & Paykel Top Load AquaSmart wasmachine Foutcodes

21, 26, 27, 49, 50 of 246 = Waterinlaatklepfout38 of 39 = Waterniveau Druktransducer Luchtslang Fout 58 of 68 = Waterniveau Druktransducer Fout 10, 41 of 237 = Watertemperatuursensor Fout 1, 57, 60, 107, 108, 112, 133, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 232, 233, 236, 241, 243, 252 of 254 = Motor Control Module Fault45, 46, 103, 104, 105, 106 of 241 = Display Module Fault234, 235, 238 of 239 = Dekselvergrendeling is Bad40, 56 of 160 = Spin Basket zal niet worden ingeschakeld of wordt uitgeschakeld voor koppeling136 of 137 = Motor draait niet37, 114, 245, 247 , 248, 249, 250 of 253 = Water loopt niet weg

Frigidaire voorste vulring foutcodes

E10 - Water komt niet binnenE20 - Waterdruppel loopt nietE30 - Trommel overvuldE40 - De deur is openE50 - Motor is oververhitE70 - Koud water komt niet binnenEF0 - Te veel schuimvormingEF0 - Er komt geen warm water inE11 - Vultijd te langE13 - Waterlekkage in bad- of luchtlekkage E21 - Water niet snel genoeg wegpompendE23 - Afvoerpomprelais op besturingskaart defect of draadafvoerpompE24 - Aftappomprelais op besturingskaart defect of aftakelpompE31 - Druksensor communiceert niet met besturingskaart E35 - Druksensor geeft te veel water aan E36 - Probleem met de besturingskaart E41 - Besturingskaart denkt dat de deurschakelaar open isE43 - Probleem met de besturingskaartE44 - Probleem met de besturingskaartE45 - Probleem met de besturingskaartE46 - Probleem met de besturingskaartE47 - Het paneel denkt dat het PTC-circuit van de deur open is in de draai E48 - Het paneel denkt dat het PTC-circuit van de deur gesloten isE52 - Slecht signaal van tacho-generatorE56 - Hoge motorstroomE57 - Hoge stroom op motorfaseE59 - Geen tachosignaal gedurende 3 secondenE5A - Hoge temperatuur op koellichaam veroorzaakt door overbelastingE5B - Hoge temp op bij sinkE5C - Hoge temperatuur op koellichaam E5D - CommunicatieprobleemE5E - CommunicatieprobleemE5F - CommunicatieprobleemE66 - Uitval verwarmingselementrelaisE67 - Ingangsspanning op microprocessor onjuistE68 - Huidige lekkage naar aarde bij verwarming of geopende zekering E70 - De besturingskaart ziet niet de juiste watertoevoerE71 - NTC-storing wassen E74 - De wastemperatuur neemt niet toe75 - Watertemperatuursensorcircuit E76 - NTC-temperatuur voor de koudwaterklep boven de limietenE82 - Consolebesturingsprobleem E83 - Console-besturingsprobleem E91 - Communicatiefout tussen UI-kaart en besturingskaart E93 - Consolebesturingsprobleem E94 - Consolebesturingsprobleem E95 - Communicatiefout E97 - Consolebesturingsprobleem E98 - Consolebesturingsprobleem EB1 - Inkomende voedingsfrequentie buiten de limietenEB2 - Inkomende netspanning boven 130 vacEB3 - Inkomende lijnspanning onder 90 VACEF1 - Verstopte afvoerpijp EF2 - Te veel zeepEBE - ConsolebesturingsprobleemEBF - ConsolebesturingsprobleemEF5 - NTC temperatuur voor de hete wat er klep over de limietenF1 - Interne fout in controleF2 - WatertemperatuurprobleemF3 - Waterniveau probleemF4 - Ring gaat niet vooruitF5 - Probleem met het toetsenblok

GE Front-loader wasmachine Foutcodes

E22 - Time-out watervullingE23 - Bescherming tegen overstromingE30 - Aftappomp niet aanwezigE31 - Aftappunt E38 - DispenseerfoutE39 - Tijdsuitschakeling dispenserE42 - AandrijfmotorE43 - DC FaultE45 - AandrijfmotorE46 - AandrijfmotorE47 - Heat sinkE48 - AandrijfmotorE49 - Last te zwaarE4A - Onder spanningE4B - Vermogen omhoog problemenE4C - OvervoltsE4E - Voltage na startE4F - EEProm foutE52 - HoofdcontroleE53 - Bufferfout Interne software bufferfoutE54 - Geen motorresponsE57 - ControlesomfoutE58 - CommunicatiefoutE60 - Fout deurportierschakelaarE61 - Defecte deurontgrendelingsschakelaar E62 - Systeemcontactfout E63 - Onverwachte opening doorE64 - Onverwachte open deur tijdens het hardlopen E65 - Watersensor defectE66 - Watertemperatuursensor openE67 - Watertemperatuursensor kortgeslotenE70 - Vastzetsleutel E71 - Sleutelstoring Communicatiefout

GE WSL Wasmachine Foutcodes

IE - Waterniveau sensor fout 7E - WatertoevoerfoutE - Afvoerpomp errordE - Deksel open foutUE - Onbalansschakelaar errorOE - Wateroverloopfout

Haier Wasmachine Foutcodes

bLoC PunP - Water loopt niet leeg / Geen drainno tAPS - Vult niet met waterErr1 - Fout met wasmachine-deur gedetecteerd = Niet geslotenErr2 - Water is niet uit de wasmachine gelopenErr3 - Detected sensor temperatuursensor errorErr4 - Waselement verwarmingselement defectErr5 - Waterniveau niet bereikt verwacht niveauErr6 - Motortoerental wasmachine verkeerdRr7 - Motortoerentalfout gedetecteerd Err8 - Wasmachine heeft te veel water gekregenErLC - Deurslot is misluktErUL - Fout in deurslotEUAr - Communicatiefout tussen displayboard en voedingskaart Unbanced - Ongebalanceerde wasbelasting PF - Spanning is minder dan 93 volt ACCLrF - Te veel zeep van het reinigingsmiddel

Foutcodes hotpotwasmachine

F01 - Elektronische printplaat faultF02 - Motor circuit faultF03 - Temperature sensing faultF05 - Afvoer van afvalleidingen of pomp F06 - Fout deurvergrendeling F07 - Defect circuit elektronische schakeling / verwarmingskring defect F08 - Defect verwarmer F09 - Defect software - FF - Storing circuitpomp F12 - Defecte elektronische regeling F13 - Droger temperatuursensorstoring (alleen wasdrogers) F15 - Storing verwarmingsregeling (wasmachines en wasdrogers) F16 - Storing trommelblokkeringstandsensor (alleen voor machines met bovenlader) F18 - Interne gegevensfout F19 - Ventilatormotor of verwarmingsfout (alleen wasdrogers)

Kenmore Oasis - Whirlpool Cabrio - Maytag Bravos Washer foutcodes

LF - Lange FillLd - Lange DrainuL - Ongebalanceerde LoadoL - OverloadedSd - Suds Detectionid - Deksel openen of sluiten - Pomp OutHC - Heet en Koud omgekeerddL - Dekselslot misluktU - Deksel Ontgrendelingsfout F1 - Druksignaal Buitengewoon bereikF2 - ToetsenbordinterfacestoringF40 - Thermistor OpenF41 - Motor RPS-thermistor OpenF42 - Verwarming in onbekende staat F43 - Verwarming is continu OnF44 - Verwarming kan niet worden ingeschakeld OnF50 - Motor geblokkeerd F51 - Motor RPS-storing F52 - Motorstopfout F53 - Motorregeling Over tempF54 - Motorregeling Overstroom F72 - Mand opnieuw inschakelen Niet beschikbaar

LG Frontlader Wasmachine Foutcodes

IE - Waterintrede-foutUE - Onbalansfout OE - AftapfoutFE - OverstroomPE - Druksensor errordE - Deur openfoutCE - OvenstroomfoutLE - Vergrendelde motorfout B - KogelsensorfoutEE - EEpromfout PF - StroomstoringE1 - Lekkagefout

Maytag Front Loading Neptune Washer Error Codes

DO - Deur OpenFL - kan niet vergrendelenLO - Deur kan niet worden ontgrendeldLr - Vergrendelde motor RotorND - No DrainNF - No FillOD - Opened DoorSd - Suds lockPF - Stroomstoring

Samsung-foutcodes voor front load - bovenste belastingafsluiter

dc - Ongebalanceerde lading - De deur is niet vergrendeld als de wasmachine in bedrijf isFL - De wasmachine kan de deur niet sluitenHr - Probleem met de watertemperatuurregeling - De wasmachine probeert te vullen maar heeft het juiste waterniveau niet bereiktLO - Deur ontgrendelt niet3 - Motor draait niet goed - Wasmachine is niet leeglopennF - Washer probeerde te vullen4E - Sproeier kan niet worden gevuld met waterSr - Probleem met controlePF - Stroomstoring OE - Waterniveau sensorbE - Motorsnelheid sensortE - Temperatuursensor3E - Hoge stroom gedetecteerd2E - Hoge / lage spanning gedetecteerd5r - Probleem met controle8E - Trillingssensor

Whirlpool AQ AW Model Washer Code Fouten

FH - No Water InletFA - Aquastop FailureFP - Drain FailureF5 - NTC FailureF6 - Tachometer FailureF7 - Triac Kortsluiting detectieF8 - Verwarmingselement, Open Circuit F9 - Overstroomdefect F10 - Motorregeleenheid (thermisch) F11 - Communicatiefout F12 - Verwarmingselement Kortsluiting F13 - Dispenserkring ErrorF14 - EEPROM FailureF15 - Motor Control Unit ErrorF16 - Controlefout (regeleenheid) F18 - Controlefout (regeleenheid)F20 - Regelfout (regeleenheid) F21 - Regelfout (gebruikerskaart) F22 - Regelfout (gebruikerskaart) FDL - Deurslot ErrorFDU - Fout deur ontgrendelen

Whirlpool Cabrio Foutcodes

dL (F80, 82, 84, 85) = Deurvergrendeling FailDU (F83) = Deurontgrendeling FailF1 (F60-68) = Primaire bedieningsfoutF2 = Keypad gebruikersinterface FailF40 = ATC Thermistor Open kortF41 = Motor RPS-thermistor Open kortF42 = Verwarmingsthermistor open ShortF50 = Motor StalledF51 = Motor RPS FailF52 = Motorstop FailF53 = Motorregeling OvertemperatuurF54 = Motorregeling overstroomF72 = Mand opnieuw inschakelen FailHC = Heet en koud omgedraaidLd (F32) = Lange aftaptijdLF (F30) = Lange vultijdLid (F81) = Open of sluit Deur LidoL (F70) = Overbelaste tubPo = Pomp uit deksel OpenSd (F71) = Overmatige Suds DetectuL = Ongebalanceerde waslading

GEBRUIKSAANWIJZING ONDERDELEN? Meer dan 6.000 nieuwe en afgeprijsde wasmachinevervangingsonderdelen voor ALLE wasmachine-modellen

Hier zijn foutcodes voor Amana, Asko, Beko, Bosch, Daewoo, Fisher & Paykel, Frigidaire,GE, Haier, Hotpoint, Kenmore, LG, Maytag, Samsung, en draaikolk wasmachines.Hier zijn wasmachine foutcodes voor alle wasmachines.

Heeft u hulp nodig bij het vinden van een foutcode voor uw wasmachine? Stel uw vraag hieronder en we helpen u graag verder.